فرم درخواست آدرس و کدپستی:
مشترک گرامی: خواهشمند است جهت استفاده از سرویس آدرس پستی، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید تا همکاران واحد پشتیبانی مشتریان، با شما در ارتباط باشند:
نام و نام خانوادگی:(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید!
پست الکترونیک:(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را به ثبت نمایید!
شماره دفترکارهمراه:(*)
لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید!
شماره موبایل:(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید!
نوع سرویس درخواستی:(*)
لطفا نوع سرویس درخواستی خود را مشخص نمایید!
1-سرویس آدرس پستی، صرفاً جهت مشترکین سرویس "دفترکارهمراه" قابل استفاده می باشد.
2-استفاده از آدرس پستی جهت استفاده در فعالیتهای تجاری (سربرگ، کاتالوگ، کارت ویزیت یا سایت) بوده و هرگونه استفاده جهت فعالیتهای قانوتی نظیر ثبت شرکتها، سازمان امور مالیاتی (دریافت کد اقتصادی)، دریافت کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی و موارد مشابه ممنوع می باشد.
3-دریافت بسته ها و مرسولات به صورت متعارف و حداکثر ماهیانه 30 عدد خواهد بود. پذیرش مازاد این تعداد یا مرسوله های با ابعاد نامتعارف یا حجیم؛ نیازمند بازنگری در قرارداد و پرداخت مازاد تعرفه خواهد بود.
4-آدرس پستی جهت دریافت مرسوله ها و نامه ها و اطلاع به مشترک می باشد و از ارائه سرویس یا اطلاعات به مراجعان حضوری معذوریم.
5- مشترک مبلغ پنج میلیون تومان بابت ضمانت حسن استفاده از خدمات توافق نامه فیمابین به دفترکارهمراه پرداخت و رسید دریافت می نماید. مبلغ مذکور بر اساس مفاد قرارداد و پس از 6ماه از پایان قرارداد (درصورت عدم استفاده از آدرس مذکور) قابل عودت خواهد بود.
پذیرش شرایط:(*)
لطفا موافقت خود را با شرایط موافقت نامه اعلام نمایید.
لطفا کد روبرو را وارد نمایید:(*) لطفا کد روبرو را وارد نمایید: کد قابل رویت نیست؟ کد جدید دریافت نمایید...
کد را به درستی وارد ننموده اید!
ارسال فرم