شرایط و ضوابط گارانتی

بازگشت وجه سرویس


در سرویس دفترکارهمراه عودت وجه مطابق شرایط زیر خواهد بود:

  • باقیمانده مبلغ قرارداد براساس مبلغ سرویسهای ماهیانه محاسبه می گردد. به طور مثال اگر شخصی سرویس یکساله خریداری نموده باشد (که معادل 9 ماه سرویس ماهیانه پرداخت نموده است، در ابتدای ماه هشتم قصد انصراف از سرویس داشته باشد، مبلغی معادل 2 ماه هشتم و نهم عودت خواهد شد، به اینصورت که فرد 7 سرویس یکماهه استفاده نموده است.
  • مبالغ پرداختی مربوط به ویژه یا رند بودن خطوط عودت نمی گردد.
  • مبالغ مربوط به هزینه های تماس از ودیعه کسر و در صورت کمبود ودیعه از باقیمانده سرویس کسر می گردد.

عودت وجه سرویس مربوط به سرویس دفترکارهمراه بوده و شامل سرویس دفترکارحضوری نمی گردد.

در مورد سرویس پیامک تلفن ثابت، هزینه راه اندازی سرویس غیر قابل عودت بوده و صرفاً مبلغ معادل باقیمانده شارژ پیامک شما مرجوع خواهد گردید.

سرویس فکس همراه نیز ماههای استفاده شده بر اساس قرارداد ماهیانه کسر و مابقی مبلغ عودت می گردد.

در صورت نیاز به عودت سرویس، لطفاً فرم را تکمیل نمایید:

با شما همراهیم تا زیرساختی حرفه ای برای کسب و کارتان در تهران فراهم نماییم

لطفاً با ما در ارتباط باشید از هر روشی که برایتان آسان تر است:

  تلگرام   تلفن   ایمیل درخواست مشاوره