بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک تهران از 30 ام تیر الی دوم مرداد اامسال در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.

مطابق سالهای گذشته، دفترکارهمراه با ارائه سرویسهای برتر زیرساخت ایجاد و توسعه کسب وکار در سالن 8 غرفه های متعلق به الکام استارز حضوری فعال داشت.

در روز دوم نمایشگاه جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات ضمن بازدید از برخی غرفه های سالن الکام استارز با حضور در غرفه دفترکارهمراه از سرویسهای ارائه شده توسط این شرکت مطلع و اظهار خشنودی نمودند.

 

همراه
دفتر

elecomp2