پنجشنبه 5 اسفند 1395 / Thursday 23 February 2017

اگر مالک سایتی هستید که دارای نماد اعتماد است به قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

مدارک لازم :

 اشخاص حقیقی:

1-      دو نسخه کاغذی تکمیل شده "توافق نامه ارائه خدمات دفترکارهمراه(اثر انگشت و امضاء)

2-      گواهی امضاء (جهت ارائه به شرکت پیمانیار ایرانیان)

3-      یک نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی کارت ملی

4-      یک نسخه کپی برابر اصل شده از صفحه اول شناسنامه

5-      اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن، آب، برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد.  (در صورتیکه قبض به نام خریدار یا بستگان درجه یک ایشان نمی باشد، ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری الزامی است)

 اشخاص حقوقی:

1-      دو نسخه کاغذی تکمیل شده "توافق نامه ارائه خدمات دفترکارهمراه(مهر شرکت و امضاء)

2-      گواهی امضاء نماینده شرکت (جهت ارائه به شرکت پیمان یار ایرانیان)

3-      یک نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی کارت ملی نماینده شرکت

4-      یک نسخه کپی برابر اصل شده از صفحه اول شناسنامه نماینده شرکت

5-      اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن، آب، برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد.  (در صورتیکه قبض به نام خریدار یا بستگان درجه یک ایشان نمی باشد، ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری الزامی است)

6-      کپی روزنامه رسمی شرکت

7-      معرفی نامه در سربرگ شرکت به شرکت "پیمانیار ایرانیان" جهت معرفی نماینده (مهر شرکت و امضاء)

 


مدارک مورد نیاز

 ویژه صاحبان سایتهای دارای نماد اعتماد:

1- کپی برابر اصل کارت ملی

2- گواهی امضاء (جهت ارائه به شرکت پیمانیار ایرانیان)

3- تکمیل دو نسخه کاغذی "توافق نامه ارائه خدمات دفترکارهمراه(اثر انگشت و امضاء)

4- 30% تخفیف جهت اولین سرویس دریافتی (صرفاً برای خطوط 8 رقمی)

5- 20% تخفیف جهت تمدید دوره های بعدی سرویس