پنجشنبه 5 اسفند 1395 / Thursday 23 February 2017

تعرفه های انتقال مکالمات دفترکارهمراه:

 

به کلیه تعرفه های بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.