پنجشنبه 30 دي 1395 / Thursday 19 January 2017

تعرفه های انتقال مکالمات دفترکارهمراه:

 

به کلیه تعرفه های بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.