پنجشنبه 5 اسفند 1395 / Thursday 23 February 2017

دوست گرامی:

لطفا جهت استفاده رایگان از سرویس دفترکارهمراه به موارد زیر توجه فرمایید:

1-  این امکان صرفا شامل سرویس دفترکارهمراه می باشد و شامل استفاده از خدمات سرویس دفترکارحضوری (فضای دفتری و آدرس پستی) نخواهد بود.

2-  سرویس به مدت 15 روز صرفاً برای استفاده آزمایشی شما (و نه استفاده تجاری در کسب وکار!) مطابق اطلاعات اعلام شده در فرم، فعال شده و در صورت رضایت شما از سرویس و تمدید مدت زمان سرویس به دوره های 3 ماهه یا بیشتر، این مدت آزمایشی جزء مدت زمان سرویس جدید شما محسوب نخواهد گردید.

3-  هر شخص حقیقی یا حقوقی یک بار مجاز به استفاده از سرویس رایگان می باشد.

4-  سرویس رایگان تنها بر روی خطوط 8 رقمی با پیش شماره چهار تهران قابل فعالسازی است.

5-  شماره های سرویس آزمایشی توسط مجموعه دفترکارهمراه ارائه خواهند گردید اما پس از این مدت در صورت نیاز شما، این شماره هم قابل تمدید برای دوره های قرارداد یا تعویض با شماره انتخابی شما خواهد بود.

 

جهت فعالسازی سرویس 15 روز رایگان، لطفاً مراحل زیر را طی نمایید:

1- دریافت فرم اطلاعات راه اندازی و تکمیل آن:

2- پرداخت ودیعه 5 هزار تومانی (این مبلغ پس از پایان دوره آزمایشی و با درخواست شما، پس ازکسر هزینه های انتقال تماس محقق شده، عودت خواهد گردید.)

3- تکمیل فرم ثبت نام :